Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/394/2021

                

   

Mielec, 2021-10-14

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Płyta narzędziowa poliuretanowa na formy i narzędzia

Płyta narzędziowa:
bardzo gęsta struktura powierzchni,
dobra odporność na ciepło,
wysoka odporność na ścieranie
Gęstość: 1,7 g/m3 (106 lb/ft3)
Twardość w skali Shora D: 85-90
Wytrzymałość na ściskanie: 125-130 MPa (18-19ksi)
Wytrzymałość na zginanie: 80-85 MPa (11-12ksi)
Kolor: szary

Wymagane wymiary :
50mmx500mmx750mm +B12:F16B16B12:C15B12:C14

Potwierdzenie jakości

7

sztuk 

2

Płyta narzędziowa poliuretanowa na formy i narzędzia

Płyta narzędziowa:
bardzo gęsta struktura powierzchni,
dobra odporność na ciepło,
wysoka odporność na ścieranie
Gęstość: 1,7 g/m3 (106 lb/ft3)
Twardość w skali Shora D: 85-90
Wytrzymałość na ściskanie: 125-130 MPa (18-19ksi)
Wytrzymałość na zginanie: 80-85 MPa (11-12ksi)
Kolor: szary

Wymagane wymiary :
75mmx500mmx750mm 

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

3

Płyta narzędziowa poliuretanowa na formy i narzędzia

Płyta narzędziowa:
bardzo gęsta struktura powierzchni,
dobra odporność na ciepło,
wysoka odporność na ścieranie
Gęstość: 1,7 g/m3 (106 lb/ft3)
Twardość w skali Shora D: 85-90
Wytrzymałość na ściskanie: 125-130 MPa (18-19ksi)
Wytrzymałość na zginanie: 80-85 MPa (11-12ksi)
Kolor: szary

Wymagane wymiary :
100mmx500mmx750mm 

Potwierdzenie jakości

6

sztuk 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu INNOLOT II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oferent, poprzez złożenie oferty, niezależnie od jakichkolwiek innych zastrzeżeń powołanych na ofercie lub innej dokumentacji czy korespondencji związanej ze złożoną ofertą, wyraża nieodwołalną zgodę na upublicznienie oferty.

 

6. Planowana data złożenia zamówienia: do 15.11.2021r.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2021-10-25

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/402/2021

               

   

Mielec, 2021-10-18

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Elementy przyrządu do montażu struktury lotniczej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wskazanych elementów przyrządu PC.3702.000.000^163.000, zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją techniczną oraz dostawa wskazanych części znormalizowanych i zakupowych.

Przyrząd przeznaczony jest do montażu (realizacji procesu klejenia) struktury lotniczej i składa się z 70 pozycji, przedstawionych na 57 arkuszach rysunkowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozycji: 14 – 47, przedstawionych na arkuszach: 15 – 48, oraz dostawa części znormalizowanych i zakupowych pozycje: 48 - 65 i poz. 70.
Wykonawcy zostaną udostępnione rysunki 2D pozycji do wykonania oraz rysunek złożeniowy przyrządu.
Dodatkowo na wniosek wykonawcy mogą zostać udostępnione modele 3D .stp lub .CATPart wskazanych pozycji.

UWAGI:
1. W ofercie należy określić czas wykonania przyrządu od momentu otrzymania zamówienia (preferowane są oferty z minimalnym czasem realizacji zamówienia)
2. Wszelkie niejasności i nieścisłości w dokumentacji konstrukcyjnej, oraz rozbieżności wynikłe w trakcie wytwarzania należy na bieżąco wyjaśniać z zamawiającym.
3. Wykonawcę zobowiązuje się do dostarczenia wykonanych i zakupionych elementów przyrządu do siedziby zamawiającego wraz z dokumentacją jakościową, potwierdzającą poprawność ich wykonania. Wymagane tolerancje wykonania elementów określone są w dokumentacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potwierdzenie jakośc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sztuka

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu INNOLOT II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oferent, poprzez złożenie oferty, niezależnie od jakichkolwiek innych zastrzeżeń powołanych na ofercie lub innej dokumentacji czy korespondencji związanej ze złożoną ofertą, wyraża nieodwołalną zgodę na upublicznienie oferty. 


6. Planowana data złożenia zamówienia: 15.11.2021r.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2021-10-27

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email: 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone