Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/265/2021

               

   

Mielec, 2021-07-21

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Stal narzędziowa do pracy na gorąco chromowo - molibdenowa:
- dobra ciągliwość,
- dobra przewodność cieplna,
- odporność na pęknięcia przy wysokich temperaturach,
 - odporność na chłodzenie i szok termiczny,
 - duża hartowność,
- odporność na odpuszczanie podczas pracy,
- dobra polerowalność,
- wykorzystanie m.in do elementów pras i form do tłoczenia metali lekkich, wkładek do formowania tworzyw sztucznych

1180 x 910 x 25

podany wymiar to wymiar przygotówki z naddatkiem technologiczny

certyfikat jakości

2

szt.

2

950x770x30

2

 

szt.

3

670x620x120

1

szt.

4

640x520x50

1

szt.

5

580x180x55
(lub 580x180x60)

1

szt.

6

360x160x70

1

szt.

7

250x120x60

1

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Oferta rozpatrywana całościowo.

 

6. Koszt cięcia, pakowania i transportu wyszczególniony w ofercie lub wliczony w cenę materiału.

 

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2021-07-30

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/256/2021

                

   

Mielec, 2021-07-21

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

 

I. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do kompozytów CFRP-Al i CFRP-CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic)

• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 110 - 145 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Minimalna ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 2,49mm

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

2

I. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do kompozytów CFRP-Al i CFRP-CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic)


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 110 - 145 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Minimalna ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 3,26mm

Potwierdzenie jakości

30

sztuk 

3

I. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do kompozytów CFRP-Al i CFRP-CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic)


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 110 - 145 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Minimalna ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 6,35 mm

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

4

I. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do kompozytów CFRP-Al i CFRP-CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic)


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 110 - 145 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Minimalna ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 7,94 mm

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

5

I. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do kompozytów CFRP-Al i CFRP-CFRP (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic)


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 110 - 145 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Minimalna ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Srednica: 12,70 mm

Potwierdzenie jakości

1

sztuk 

6

II. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do stali

• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 118 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 2,49mm

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

7

II. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do stali

• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 118 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 3,26 mm

Potwierdzenie jakości

30

sztuk 

8

II. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do stali

• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 118 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 4,83 mm

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

9

II. Wiertła węglikowe z chwytem cylindrycznym do stali

• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Kąt wierzchołkowy: 118 [o]
• Minimalna długość części roboczej: 44 [mm
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawającej
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 3
• Osiągalna tolerancja otworu: K8
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica: 6,35mm

Potwierdzenie jakości

1

sztuk 

10

III. Rozwiertak węglikowy trzystopniowy do wiercenia w materiałach warstwowych CFRP-Aluminium


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Min. długość części roboczej: 50 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawania (DC3) 
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 4
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica skrawania DC1-DC2-DC3 ±10% [mm]: 3,2 - 4,0 - 4,8

Potwierdzenie jakości

15

sztuk 

11

III. Rozwiertak węglikowy trzystopniowy do wiercenia w materiałach warstwowych CFRP-Aluminium


• Minimalna długość całkowita wiertła: 100mm
• Min. długość części roboczej: 50 [mm]
• Średnica części chwytowej równa średnicy skrawania (DC3) 
• Min. ilość możliwych przeostrzeń: 4
• Tolerancja średnicy złącza/ części chwytowej: h6 , h7 lub h8
• Bez wlotu chłodziwa

Średnica skrawania DC1-DC2-DC3 ±10% [mm]: 2,5– 3,3– 4,1

Potwierdzenie jakości

5

sztuk 

12

IV. Wiertło węglikowe z adapterem gwintowanym krótkie do wiercenia w materiałach warstwowych CFRP

• Wiertło z trzpieniem gwintowanym
• Minimalna długość całkowita wiertła: 30 [mm] /1.2 [”]

Średnica: 0.1910"

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

13

IV. Wiertło węglikowe z adapterem gwintowanym krótkie do wiercenia w materiałach warstwowych CFRP

• Wiertło z trzpieniem gwintowanym
• Minimalna długość całkowita wiertła: 30 [mm] /1.2 [”]

Średnica: 0.1660"

Potwierdzenie jakości

10

sztuk 

14

IV. Wiertło węglikowe z adapterem gwintowanym krótkie do wiercenia w materiałach warstwowych CFRP


• Wiertło z trzpieniem gwintowanym
• Minimalna długość całkowita wiertła: 30 [mm] /1.2 [”]

Średnica: 0.2500"

Potwierdzenie jakości

5

sztuk 

15

V. Pogłębiacz stożkowy calowy stalowy do obróbki kompozytów

• Frez pogłębiający wykonany ze stali narzędziowej szybkotnącej (HSS) gwintowany
• Kąt fazowania: 100 [°]
• Średnica freza: 7/16
• Gwint uchwytu: ¼-28

Średnica pilota : 0.1660"

Potwierdzenie jakości

8

sztuk 

16

V. Pogłębiacz stożkowy calowy stalowy do obróbki kompozytów

• Frez pogłębiający wykonany ze stali narzędziowej szybkotnącej (HSS) gwintowany
• Kąt fazowania: 100 [°]
• Średnica freza: 7/16
• Gwint uchwytu: ¼-28

Średnica pilota : 0.1910"

Potwierdzenie jakości

4

sztuk 

17

V. Pogłębiacz stożkowy calowy stalowy do obróbki kompozytów

• Frez pogłębiający wykonany ze stali narzędziowej szybkotnącej (HSS) gwintowany
• Kąt fazowania: 100 [°]
• Średnica freza: 7/16
• Gwint uchwytu: ¼-28

Średnica pilota : 0.2500"

Potwierdzenie jakości

5

sztuk 

18

V. Pogłębiacz stożkowy calowy stalowy do obróbki kompozytów

• Frez pogłębiający wykonany ze stali narzędziowej szybkotnącej (HSS) gwintowany
• Kąt fazowania: 100 [°]
• Średnica freza: 7/16
• Gwint uchwytu: ¼-28

Średnica pilota : 0.3125"

Potwierdzenie jakości

2

sztuk 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu INNOLOT II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oferent, poprzez złożenie oferty, niezależnie od jakichkolwiek innych zastrzeżeń powołanych na ofercie lub innej dokumentacji czy korespondencji związanej ze złożoną ofertą, wyraża nieodwołalną zgodę na upublicznienie oferty.

 

6. Planowana data złożenia zamówienia do 31.08.2021r.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2021-07-28

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/235/2021

Mielec, 2021-07-26

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/235/2021 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: MW-BIURO INŻYNIERSKIE Michał M. Wychowański

 

Adres: Jakubowice 2, 27-530 Ożarów k/SANDOMIERZA

 

Data wpłynięcia oferty: 15.07.2021r.

 

Wartość oferty: 3 591,00 EUR

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone