Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/532/2019

                   

Mielec, 2019-09-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wymagania dla włókna światłowodowego z pojedynczą, centralnie położoną siatką Bragga :
• Włókno jednomodowe
• Zastosowanie: do badań
• Długość 1,5 m
• Centralna długość fali 1550 nm
• Pełna szerokość w połowie maksimum 0,2 nm
• Odbicie powyżej 70%
• Dokładność specyfikacji +/- 0,5 nm
• Pokryte poliimidem
• Cała długość włókna powinna być pokryta poliamidem o tej samej średnicy, no recoating - FBG powstaje przed nałożeniem powłoki na włókno
• Bez złącza
• Temperatura wyżarzania (poliimidu) ~250 ℃ 
• Temperatura pracy ~ 200℃ 

100,00

szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-09-20

 

* sposób przeliczania kryterium cena: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

INNOLOT II DZZ/N/536/2019

 

 

 

Mielec, 2019-09-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Kanister z materiałem modelowym (kolor czerwony) o właściwościach: wytrzymalość na rozciąganie 32MPa (w osi xz) oraz 28 MPa (w osi zx), wytrzymałość na zginanie 60MPa (w osi xz) oraz 48MPa (w osi zx), wydłużenie przy zerwaniu 7% (w osi xz) oraz 2% (w osi zx), temperatura zeszklenia  Tg 108˚C, współczynnik rozszerzalności cieplnej 8,82x10-05 mm/mm/°C. Opakowanie  ~1500 cm³ materiału modelowego.

7,00

Sztuk

2

Kanister z materiałem modelowym  (Natural) o właściwościach: wytrzymalość na rozciąganie 32MPa (w osi xz) oraz 28 MPa (w osi zx), wytrzymałość na zginanie 60MPa (w osi xz) oraz 48MPa (w osi zx), wydłużenie przy zerwaniu 7% (w osi xz) oraz 2% (w osi zx), temperatura zeszklenia  Tg 108˚C, współczynnik rozszerzalności cieplnej 8,82x10-05 mm/mm/°C. Opakowanie ~1500 cm³ materiału modelowego.

6,00

Sztuk

3

Kanister z materiałem podporowym odpowiednim dla materiału z pozycji 1.

4,00

Sztuk

4

Kanister z materiałem modelowym (kolor naturalny/złoty) o właściwościach: wytrzymalość na rozciąganie 69MPa (w osi xz) oraz 42 MPa (w osi zx), wytrzymałość na zginanie 112MPa (w osi xz) oraz 68MPa (w osi zx), wydłużenie przy zerwaniu 5,8% (w osi xz) oraz 2,2% (w osi zx), temperatura zeszklenia  Tg 186˚C, współczynnik rozszerzalności cieplnej 65,27 μm/(m·°C). Opakowanie ~1500 cm³ materiału modelowego.

10,00

Sztuk

5

Kanister z materiałem podporowym odpowiednim dla materiału z pozycji 4. 

3,00

Sztuk

6

Kanister z materiałem modelowym (kolor czarny) o właściwościach:  wytrzymalość na rozciąganie 41MPa, wytrzymałość na zginanie 68MPa, wydłużenie przy zerwaniu 6%, temperatura zeszklenia  Tg 125˚C, współczynnik rozszerzalności cieplnej 7,38-05 mm/mm/°C. Opakowanie ~1500 cm³ materiału modelowego.

10,00

Sztuk

7

Kanister z materiałem podporowym odpowiednim dla materiału z pozycji 6. 

4,00

Sztuk

8

Podstawy modelowe dla materiału z pozycji 1

80,00

Sztuk

9

Podstawy modelowe dla materiału z pozycji 4

40,00

Sztuk

10

Końcówki drukujące kompatybilne z materiałem z pozycji 1 i 3 (odpowiednie do uzyskania pojedynczej warstwy o wysokości 0,178 mm i 0,254 mm)

1,00

Zestaw

11

Uszczelka  O-Ring 

1,00

Sztuk

12

Szczotki do czyszczenia dysz (Tip Brush and Wiper Assembly)

4,00

Sztuk

13

Wycieraczki do czyszczenia dysz (Tip Wipe Flicker)

8,00

Sztuk

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 50% CENA, 50% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Wszystkie materiały powinny być kompatybilne z Systemem FORTUS 400 MC


6. Koszt transportu wyszczególniony w ofercie lub wliczony w cenę materiału 


7. Oferta będzie rozpatrywana całościowo dla wszystkich pozycji.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-09-20

 

* sposób przeliczania kryterium cena: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/540/2019

 

 

 

Mielec, 2019-09-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie złącz optycznych na włóknie światłowodowym w pokryciu poli-imidowym wraz z pomiarami,
2. Wysokotemperaturowe złącza FC, przystosowane do pracy w zakresie temperatur co najmniej do 180degC,
3. Przystosowane do pracy z włóknem poli-imidowym,
4. Zakres pełzania włókna w ferruli w całym zakresie pracy nie większy niż +/-100 nm,
5. Złącza z dołączonym raportem pomiarowym potwierdzającym koncentryczność ferrul. Koncentryczność każdej z ferrul nie gorsza niż 0.8 um,
6. Oferent musi wraz z ofertą złożyć raport z badań typu, potwierdzający spełnienie przez oferowany produkt wymagań zdefiniowanych co najmniej następującymi normami:
a. IEC 61300-2-22 – Temperature changes
b. IEC 61300-2-46 – Damp heat
c. IEC 61300-3-2 – Polarization dependent loss
d. IEC 61300-3-4 – Attenuation/insertion loss
e. IEC 61300-3-5 – Wavelength dependence of attenuation
f. IEC 61300-3-6 – Return loss
g. IEC 61300-2-2 – Mating durability
h. IEC 61300-3-23 – Fibre position relative to ferrule endface
i. IEC 61300-3-47 – End face geometry of PC/APC spherically polished ferrules using interferometry
7. Oferent musi wykonać pomiar rozkładu współczynnika załamania światła stosowanego włókna światłowodowego i dołączyć go w raporcie pomiarowym dostarczonego produktu

40 szt. (po 2 złącza na 1 włóknie światłowodowym)

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-09-23

 

* sposób przeliczania kryterium cena: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone