Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/233/2019

                   

Mielec, 2019-05-21

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar (W x L x H) [mm]
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Połączenie śrubowe z nakrętką samozrywającą się
Śruba wytworzona ze stali stopowej,  kadmowana  oraz pokryta  lubrykantem z alkoholu cetylowego
Nakrętka wytworzona zestali nierdzewnej 17-4PH lub równoważnej z pokryciem ze srebra i lubrykantem z alkoholu cetylowego

 

Styl łba

NOM. Średnica śruby

MAX. Długość 

         

1a

wystający - ścinanie

5/16” (10/32”)

¼”4/16"

 

60

   

szt.

 

Typ nakrętki

Średnica śruby

         

1b

rozciąganie

3/16" (6/32”)

 

325

   

szt.

1c

rozciąganie

1/4" (8/32")

 

130

   

szt.

1d

rozciąganie

5/16” (10/32”)

 

100

   

szt.

2

Połączenie śrubowe z nakrętką samozrywającą się
Śruba i nakrętka wytworzona ze stopu Tytanu (6Al-4V)
Bez pokrycia

 

Styl łba

NOM. Średnica śruby

MAX. Długość 

         

2a

wystający - ścinanie

3/16” (6/32”) 

1/4” (4/16")

 

120

   

szt.

2b

wystający - rozciąganie

5/16” (10/32”)

7/16"

 

25

   

szt.

2c

wystający - rozciąganie

3/16” (6/32”) 

1/4" (4/16")

 

45

   

szt.

2d

wystający - rozciąganie

3/16” (6/32”) 

5/16"

 

45

   

szt.

2e

wystający - rozciąganie

3/16” (6/32”) 

7/16"

 

45

   

szt.

2f

wystający - rozciąganie

3/16” (6/32”) 

1/2" (8/16")

 

25

   

szt.

2g

wystający - rozciąganie

1/4” (8/32”) 

1/2" (8/16")

 

25

   

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-05-30

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone