Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/178/2020

Mielec, 2020-07-09

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/178/2020 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0003/15 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż konkurs został anulowany.

 

Ze względu na brak powtarzalności wyników badań z użyciem tensometrów oraz problemy z ich przyczepnością do powierzchni próbek rozważana jest zmiana metody badań (np. pomiary bezkontaktowe). Tym samym na chwilę obecną rezygnujemy z zakupu czujników tensometrycznych.

INNOLOT II DZZ/N/225/2020

                

   

Mielec, 2020-07-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Płaska podkładka
Wytworzona z stali odpornej na korozję
Rozmiar 8 zgodnie z NAS1149
Grubość 0.016
Pasywowana

Potwierdzenie jakości

150,00

szt

2

Śruba z wystającym łbem na ścinanie
Wytworzona ze stopu tytanu (6Al-4V)
Nom. Średnica 5/32”
Max długość 4/16”
Z lubrykantem z alkoholu cetylowego

Potwierdzenie jakości

250,00

szt

3

Śruba z wystającym łbem na ścinanie
Wytworzona ze stopu tytanu (6Al-4V)
Nom. Średnica 5/32”
Max długość 3/16”
Z lubrykantem z alkoholu cetylowego

Potwierdzenie jakości

25,00

szt

4

Typ kołnierza – na rozciąganie
Wytworzona ze stali nierdzewnej 17-4PH
Nom. Średnica 5/32”

Potwierdzenie jakości

275,00

szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-07-22

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone