Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/21/2019

                   

Mielec, 2019-01-15

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wymagania dla włókna światłowodowego z pojedynczą, centralnie położoną siatką Bragga :
• Włókno jednomodowe
• Zastosowanie: do badań
• Długość 1,5 m
• Centralna długość fali 1550 nm
• Pełna szerokość w połowie maksimum 0,2 nm
• Odbicie powyżej 70%
• Dokładność specyfikacji +/- 0,5 nm
• Pokryte poliimidem
• Cała długość włókna powinna być pokryta poliamidem o tej samej średnicy, no recoating - FBG powstaje przed nałożeniem powłoki na włókno
• Bez złącza
• Temperatura wyżarzania (poliimidu) ~250 ℃ 
• Temperatura pracy ~ 200℃ 

 

50,00

szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-01-24

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

INNOLOT II DOZ/888/2018

                   

Mielec, 2019-01-16

 

Uprzejmie informujemy, iż konkurs ofert DOZ/888/2018 realizowany w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00, opublikowany w Bazie Konkurencyjności został anulowany.

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone