Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/802/2017

 

Mielec, 2017-09-11

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Błonkowy klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:
• Możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem,
• 250F/350F temperatura utwardzania,
• Niezmienne właściwości materiału w warunkach pracy od -65F do 180F,
• Możliwość przetwarzania przy wilgotności do 60%,
• Kompatybilny z prepregami epoksydowo-węglowymi,
• Możliwy do przetwarzania w więcej niż jednym procesie,
• Materiał o średniej przyczepności,
• Kompatybilny z metalami, kompozytami, w konstrukcjach przekładkowych jak i monolitycznych,
• 30 dni przydatność po rozmrożeniu w temp. 85°F (30°C) lub niższej,
• Dostępny ze wsparciem w postaci knit lub non-woven polyester scrim,
• Minimum rok przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach
 < -18˚C, 
• Gramatura 0,06 ±0,005 psf,
• Możliwość przetwarzania w ciśnieniu od próżni do 60psi,
• Kompatybilny z gruntoklejem EC3917 lub BR127

 

100,00

ft2

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-09-22

 

*sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/810/2017

 

Mielec, 2017-09-11

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

1

Blacha ze stopu aluminium

 AMS-QQ – A -250/4

2024 T3

1 arkusz 9,53 x 1231,9 x 3670,3 mm                           lub 1 arkusz 9,53 x 1231,9 x 3657,6 mm                             lub 2 arkusze 9,53 x 1231,9 x 1422,4 mm           

szer. i dł.: ± 5 mm
grubość: wg. normy

certyfikat jakości

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-09-22

 

*sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/858/2017

 

Mielec, 2017-09-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Błonkowy klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:
• Możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem,
• Typowa temperatura utwardzania: 250F przez 90 minut,
• Zakres temperatur utwardzania 160F do 350F,
• Niezmienne właściwości materiału w warunkach pracy od -65F do 180F,
• Możliwość przetwarzania przy wilgotności do 60%,
• Kompatybilny z prepregami epoksydowo-węglowymi,
• Możliwy do przetwarzania w więcej niż jednym procesie,
• Materiał o średniej przyczepności,
• Kompatybilny z metalami, kompozytami, w konstrukcjach przekładkowych jak i monolitycznych,
• 30 dni przydatność po rozmrożeniu w temp. 85°F (30°C) lub niższej,
• Dostępny ze wsparciem w postaci knit lub non-woven polyester scrim,
• Minimum rok przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C, 
• Gramatura 0,06 ±0,005 psf,
• Możliwość przetwarzania w ciśnieniu od próżni do 40psi,
• Kompatybilny z gruntoklejem EC3917 lub BR127 or BR6747-1,
• Szerokość rolki 36",
• Tempertura serwisowa 250F,
• Wide Area Lap Shear w temperaturze pokojowej 5180±50psi z użyciem tylko próżni.

 

540,00

SF

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-09-29

 

*sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT DOZ/862/2017

Mielec, 2017-09-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Płyta stalowa

AMS 5604

17-4PH

1000x1000x8 (+2).

 

Świadectwo jakości

1,00

szt

2

Pręt stalowy

AMS 6411

4330

Ø100(+/-2), l=2mb(+\_5)
Pręt może być w 2-ch odcinkach po 1mb 

 

Świadectwo jakości

1,00

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-09-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

Informacja o dialogu technicznym - DOZ/875/2017

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania struktury kompozytowej w celu przedłużenia cyklu żywotności elementów struktury lotniczej.

 

Dialog techniczny prowadzony w ramach projektu INNOLOT II

INNOLOT DOZ/866/2017

Mielec, 2017-09-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wysokowydajny podkład nawierzchniowy systemu ValueShade o wysokiej zawartości cząstek stałych na bazie akryli z hydroksylową grupą funkcyjną. Kolor biały. Wysoka przyczepność do stali, stali ocynkowanej, aluminium, starych powłok lakierniczych, podłoży poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Odpowiedni do zastosowania jako podkład do szlifowania i jako maxi wypełniacz. Objętościowy stosunek mieszania dla maxi wypełniacz 4:1:0,5 (podkład:utwardzacz:rozcieńczalnik). Nanoszenie przygotowanej mieszanki pistoletem natryskowym. Parametry dla maxi wypełniacz w 20oC: czas żelowania 45 minut, czas suszenia 1-1,5h. Zgodny z LZO. Spełnia wymogi dyrektywy 2004/42/WE. Opakowanie 3,5 litra.

 

3,50

litr

2

Utwardzacz dedykowany do podkładu poz.1. Objętościowy stosunek mieszania 4:1:0,5 (podkład:utwardzacz:rozcieńczlnik). Opakowanie 1 litr.

 

1,00

litr

3

Rozcieńczalnik dedykowany do podkładu poz.1.Objętościowy stosunek mieszania 4:1:0,5 (podkład:utwardzacz:rozcieńczlnik). Opakowanie 5 litrów.

 

5,00

litr

4

Grunt epoksydowy dwukomponentowy, wypełniający o bardzo dużych właściwościach antykorozyjnych. Kolor biały. Wysoka przyczepność do stali, stali galwanizowanej, aluminium, lekkich stopów metali, starych powłok lakierniczych. Do 0zastosowania jako grunt do szlifowania i w wersji "mokro na mokro" w naprawach lub lakierowaniu. Zgodny z dyrektywą 2004/42/CE - VOC (g/L) gotowego do użycia produktu IIA (j) (500) 500. Objętościowy stosunek mieszania 3:1:1 (grunt:utwardzacz:rozcieńczalnik). Nanoszenie przygotowanej mieszanki pistoletem natryskowym.Lepkość natrysku 24 sekund kubek Forda sF4 w 20oC. Czas życia mieszanki 6-7 godzin. Czas schnięcia w temperaturze 20oC 18-24h, w temperaturze 60oC 1h. Temperatura aplikacji 15 - 45 oC. Czas schnięcia między warstwami: 10 minut w 20oC do uzyskania pełnego matu. Grubość warstwy 80-85 μm; grubość powłoki 160-170 μm. Opakowanie 5 kg.

 

5,00

kg

5

Utwardzacz dedykowany do gruntu poz.4. Objętościowy stosunek mieszania 3:1:1 (grunt:utwardzacz:rozcieńczlnik). Opakowanie 1 litr.

 

2,00

litr

6

Rozcieńczlnik dedykowany do gruntu poz.4. Objętościowy stosunek mieszania 3:1:1 (grunt:utwardzacz:rozcieńczlnik). Opakowanie 1 litr.

 

2,00

litr

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości dla pozycji 1-6 mogą się różnić o +/-10%, przy czym różnica może wynikać jedynie z wielkości oryginalnych opakowań produktów. Do oferty proszę dołączyć karty charakterystyk technicznych oraz MSDS.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-09-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT DOZ/870/2017

Mielec, 2017-09-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Środek antyadhezyjny (separator do form) na bazie rozpuszczalnika dedykowany do kompozytów epoksydowych i winyloestrowych. Zapewnia lśniące wykończenie i dobry poślizg na skomplikowanych kształtach. Czas utwardzania w temp. pokojowej 5-10 minut. Czas schnięcia pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw w temp. pokojowej 5-10 minut. Stabilność termiczna do 400 °C. Temperatura aplikacji 15 do 60 °C. Postać - przezroczysta ciecz.

 

5,00

litr

2

Środek antyadhezyjny (separator do form) na bazie rozpuszczalnika dedykowany do wyrobów gumowych i kompozytów epoksydowych. Zapewnia lśniące wykończenie i dobry poślizg na skomplikowanych kształtach. Czas utwardzania w temp. pokojowej 5-10 minut. Czas schnięcia pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw w temp. pokojowej 5-10 minut. Stabilność termiczna do 400 °C. Temperatura aplikacji 13 do 135 °C. Postać - przezroczysta ciecz.

 

2,00

litr

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości dla pozycji 1-2 mogą się różnić o +/-10%, przy czym różnica może wynikać jedynie z wielkości oryginalnych opakowań produktów. Do oferty proszę dołączyć karty charakterystyk technicznych oraz MSDS. Na opakowaniu zamieścić datę ważności.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-09-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT DOZ/874/2017

Mielec, 2017-09-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Jednostopniowa olejowa pompa próżniowa przeznaczona do odsysania powietrza z worka próżniowego. Wydajność 6 m3/h; ciśnienie końcowe poniżej 3 hPa; moc silnika ~0,3 kW; możliwość nieprzerwanej pracy przez 18 godzin; zasilanie jednofazowe.

 

 

1,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Do ofert proszę dołączyć karty techniczne.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-09-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT DOZ/879/2017

Mielec, 2017-09-21

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Piła przeznaczona do cięcia kompozytu CFRP, CFRTP, AFRP, GF, prepreg, rur, profili oraz płyt bez ryzyka delaminacji; średnica: f120; grubość: ~1 mm; otwór: 22,2H; ilość zębów: 80; nacięcie: 1 mm; prędkość cięcia: 3000 obr./min.; prędkość posuwu: 4-15000 obr./min.

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

2

Piła przeznaczona do cięcia kompozytu CFRP, CFRTP, AFRP, GF, prepreg, rur, profili oraz płyt bez ryzyka delaminacji; średnica: f192; grubość: 1 mm; otwór: 20,0H; ilość zębów: 160; nacięcie: 1 mm; prędkość cięcia: 3000 obr./min.; prędkość posuwu: 4-15000 obr./min.

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

3

Piła przeznaczona do cięcia kompozytu CFRP, CFRTP, AFRP, GF, prepreg, rur, profili oraz płyt bez ryzyka delaminacji; średnica: f200; grubość: ~1 mm; otwór: 30,0H; ilość zębów: 180; nacięcie: 1,2 mm; prędkość cięcia: 3000 obr./min.; prędkość posuwu: 4-15000 obr./min.

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

4

Piła przeznaczona do cięcia kompozytu: CFRP, CFRTP, AFRP, GFC bez ryzyka delaminacji; długość: 117 mm; grubość: 1-1,5 mm; maksymalna głębokość cięcia: 10 mm; prędkość skokowa: 3000 obr./min.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Do ofert proszę dołączyć karty techniczne.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-09-28

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone