Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/417/2019

Mielec, 2020-01-07

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/417/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż konkurs został anulowany.

 

 

INNOLOT II DZZ/N/461/2019

Mielec, 2020-01-07

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/461/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrani zostali następujący wykonawcy:

 

Nazwa: Politechnika Warszawska

 

Adres: ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

Data wpłynięcia oferty: 18.09.2019r.

 

Wartość netto oferty: 528 455,29 PLN

 

Wartość brutto oferty: 650 000,00 PLN

INNOLOT II DZZ/N/532/2019

Mielec, 2020-01-07

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/532/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrani zostali następujący wykonawcy:

 

Nazwa: SAFIBRA s.r.o.

 

Adres: Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany,  Czech Republic

 

Data wpłynięcia oferty: 20.09.2019r.

 

Wartość netto oferty: 5 604,00 EUR

 

Wartość brutto oferty: 5 629,00 EUR

INNOLOT II DZZ/N/012/2020

               

   

Mielec, 2020-01-09

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie włókien światłowodowych w pokryciu poli-imidowym wraz z umieszczonymi na nich siatkami Bragga,
2. Typ włókna: jednomodowe,
3. Długość pojedynczego włókna: 2m,
4. Zastosowanie: do badań,
5. Siatki Bragga o długościach centralnych: 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570 [nm],
6. FWHM 0,2 nm,
7. Odbicie powyżej 70%,
8. Dokładność specyfikacji +/- 0,1 nm,
9. Temperatura pracy -40 - +200℃,
10. Oferent musi wykonać pomiar rozkładu współczynnika załamania światła oraz współczynnika grupowego IOR stosowanego włókna światłowodowego i dołączyć je w raporcie pomiarowym dostarczonego produktu,
11. Zamówienie obejmować będzie zestawy. Zestaw zawiera 9 włókien światłowodowych. Na każdym z włókien znajdują się 3 siatki Bragga, a każda z nich ma inną długość fali (konfiguracja 3x3).  

 

10,00

zestaw

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Odległości pomiędzy poszczególnymi siatkami Bragga na włóknie zostaną podane w okresie do 2 tygodni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-01-20

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/497/2019

Mielec, 2020-01-13

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/497/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Harald Pilh AB

 

Adres: MÄTSLINGAN 19,  187 66 TÄBY

 

Data wpłynięcia oferty: 23.09.2019r.

 

Wartość netto oferty: 42 523,40 EUR

 

Wartość brutto oferty: 42 523,40 EUR

INNOLOT II DZZ/N/668/2019

Mielec, 2020-01-13

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/668/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż konkurs został anulowany.

 

 

INNOLOT II DZZ/N/672/2019

Mielec, 2020-01-13

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/672/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż konkurs został anulowany.

 

 

INNOLOT II DZZ/N/684/2019

Mielec, 2020-01-13

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/684/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż konkurs został anulowany.

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone