Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/385/2018

Mielec, 2018-06-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wykonanie powłoki funkcjonalnej w technologii Laser Cladding na dwóch tulejach, tłoczysku i 24 próbkach wykonanych z materiału 4330. Powłoka z materiału MetcoClad 6F/10#. Proces będzie realizowany wg. parametrów Zlecającego. Szczegóły konstrukcyjne - załącznik 1.

Świadectwo jakości, certyfikati

3,00

kpl.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Próbki, tuleje i tłoczysko oraz proszek dostarcza Zamawiający. Powłoki mają być wykonane na częściach wg. geometrii załącznika nr.1. Zlecający ma zapewniony swobodny dostęp do urządzenia Wykonawcy i uczestniczy w procesie napawania powłoki. Szczegółowe parametry procesu zostaną przekazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu konkursu ofert i stanowią wyłączną własność Zamawiajacego.

 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-06-18

 

W dniu 2018-06-14 wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do 2018-06-30

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

INNOLOT DOZ/419/2018

Mielec, 2018-06-15

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Kanister z materiałem modelowym ABS-M30 (kolor czerwony)Opakowanie  1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

3,00

Sztuka

2

Kanister z materiałem modelowym ABS-M30 (kolor czarny)Opakowanie 1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

5,00

Sztuka

3

Kanister z materiałem modelowym ABS-M30 (NaturalOpakowanie 1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

7,00

Sztuka

4

Kanister z materiałem podporowym SR-30 dla ABS M-30

Swiadectwo jakości/certyfikat

2,00

Sztuka

5

Kanister z materiałem modelowym ULTEM9085 (kolor naturalny/złoty)Opakowanie 1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

1,00

Sztuka

6

Kanister z materiałem modelowym ULTEM9085 (kolor czarny)Opakowanie 1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

1,00

Sztuka

7

Kanister z materiałem podporowym ULTEM 9085 SupportOpakowanie 1510 cm³ materiału modelowego.

Swiadectwo jakości/certyfikat

2,00

Sztuka

8

Podstawy modelowe - male (ABS-M30, ABS-ES7, PC-ABS, PC)

Swiadectwo jakości/certyfikat

100,00

Sztuka

9

Końcówki drukujące (zestaw) T16/T12 SR-30 (ABS-M30, ABS-M30i)

Swiadectwo jakości/certyfikat

4,00

Zestaw

10

Platen O-Ring, Fortus 360/400mc and T-Class

Swiadectwo jakości/certyfikat

1,00

Sztuka

11

TeflonPurge Ledge Fortus 360/400/900mc

Swiadectwo jakości/certyfikat

2,00

Sztuka

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

6. Wszystkie materiały powinny być kompatybilne z systemem  Fortus 400MC.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-06-22

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

INNOLOT DOZ/427/2018

Mielec, 2018-06-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                  

Pozycja
Item

Opis
Description

Wykończenie

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Dekiel_L1_Gora

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

2

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Dekiel_L2_Gora

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

3

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

L1

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

4

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

L1_Cover

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

5

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

L2

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

6

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

L2_Cover

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

7

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Naroznik_1

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

8

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Panel boczny

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

9

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of Dekiel_L1_Gora

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

10

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of Dekiel_L2_Gora

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

11

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of L1

brak

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

12

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of L1_Cover

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

13

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of L2

brak

 

ASTM F3091 klasa2.

2

szt.

14

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of L2_Cover

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

15

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of Naroznik_1

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

16

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Symmetry of Panel boczny

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

4

szt.

17

Wykonanie elementu  z materiału kompozytowego o wzmocnieniu szklanym Twill 2/2 o gramaturze 275-290 g/m2

TOP_

brak

LN 9169/DIN 65066.

2

szt.

18

Wykonanie elementu  z materiału kompozytowego o wzmocnieniu szklanym Twill 2/2 o gramaturze 275-290 g/m2

BOTTOM

brak

LN 9169/DIN 65066.

2

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

5. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia próbki proszku, około min. 10 dag , z którego zostały wytworzone elementy


6. Wycena powinna zawierać konsultacje w celu doprowadzenia proponowanych modeli 3D do optymalnego kształtu  w celu wytworzenia w technologii SLS na urządzeniu Pxxx z materiału PA2241FR lub równoważnego. Dopiero po konsultacjach model zostanie zwolniony do wytworzenia lub przesłania finalnej wersji.


7. Elementy powinny być starannie zapakowane i opisane (opis powinien zawierać urządzenie na którym zostały wykonane elementy oraz materiał).


8. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia parametrów, które w jednoznaczny sposób pozwolą powtórzyć proces.


9. Wymagane podanie dokładnego modelu urządzenia na którym zostanie wytworzony element.


10. Dostawca zobligowany jest do przesłania print screen’u komory roboczej z rozmieszczonym elementem.


11. Wymagane przedstawienie czasu wydruku elementów.


12. Wymagane podanie wysokości warstwy


13. Dostawca jest zobligowany do wytworzenia elementu poprawnego geometrycznie maksymalnie z deklarowaną przez producenta urządzeń odchyłką. Wytworzone elementy zostaną poddane pomiarom geometrii a niepoprawne geometrycznie będą reklamowane.


14. Wymagane dostarczenie karty materiałowej dla wykorzystanego materiału.


15. UWAGA. Jeżeli któryś z parametrów jest niemożliwy do podania przed wytworzeniem, dostawca zobligowany będzie do przesłania informacji po wygranym konkursie.


16. Dostawca powinien umożliwić uczestnictwo w procesie przygotowania proszku i uruchomienia i zakończenia procesu dla pracowników PZL w celu weryfikacji spełnienia normy ASTM F3091 lub równoważnej.


17. Dostawca zobligowany jest do wytworzenia próbek zgodnie z normą ASTM F3091 klasa 2 lub równoważnej


18. Niespełnienie właściwości mechanicznych deklarowanych przez producenta dla materiału PA2241FR lub równoważnego, będzie skutkować procesem reklamacyjnym. Dostarczone próbki zostaną poddane statycznej próbie rozciągania w celu weryfikacji właściwości.


19. Wytworzenie elementów według załącznika 1 - Modele

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-06-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

INNOLOT DOZ/432/2018

Mielec, 2018-06-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Frez walcowo czołowy średnia 4 mm długość krawędzi skrawającej min 10 mm

świadectwi jakosci

5,00

 

 

2

Frez walcowo czołowy średnia 6 mm długość krawędzi skrawającej min 10 mm

świadectwi

jakosci

5,00

 

3

Frez walcowo czołowy średnia 8 mm długość krawędzi skrawającej min 10 mm

świadectwi jakosci

5,00

 

4

Frez walcowo czołowy średnia 10 mm długość krawędzi skrawającej min 15 mm

świadectwi jakosci

5,00

 

5

Frez walcowo czołowy średnia 12 mm długość krawędzi skrawającej min 15 mm

świadectwi jakosci

5,00

 

6

Płytki skrawające do toczenia, Zgrubna: CNMG 120408-MS  lub równoważne

świadectwi jakosci

20,00

 

7

Płytki skrawające do toczenia, Kształtująca: VNMG 160404-MS  lub równoważne

świadectwi jakosci

20,00

 

8

Płytki skrawające do toczenia, Wykańczająca: VNGG 160402-FJ lub równoważne

świadectwi jakosci

20,00

 

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

5. Narzędzia do obróbki tytanu i stali trudnoobrabialnych


6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych typów.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-06-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone