Aktualności

Uchwała Walnego Zebrania Doliny Lotniczej

27-05-2015

Podjęta w dniu 18 maja 2015 r.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA na swym posiedzeniu w dniu 18 maja 2015 roku podjęło Uchwałę dotyczącą konsekwencji wyboru śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii.

 

Dopuszczenie do dalszego etapu przetargu firmy Airbus Helicopter przyjmujemy z rozczarowaniem i zaniepokojeniem. Mając wiele szacunku dla osiągnięć firmy Airbus i niewątpliwej jakości jej technologii i produktów, wyrażamy opinię, że produkty firm Doliny Lotniczej oferowane przez PZL Świdnik  /  Agusta Westland i PZL Mielec  /  Sikorsky, w równym stopniu zaspokoiłyby potrzeby naszych sił zbrojnych.

 

Zarówno Agusta Westland, jak i Sikorsky, zainwestowały znaczące środki w rozwój swych polskich zakładów. Dokonano transferu najnowocześniejszych technologii i wiedzy. Korporacje te wzięły odpowiedzialność za tysiące polskich pracowników, wiążąc swe nadzieje również z polskim rynkiem zbytu. Sygnał, jaki został wysłany poprzez podjęte decyzje przetargowe, musiał zostać odebrany z rozczarowaniem przez Zarządy tych firm, ale także przez liderów wielu MŚP polskich, stanowiących lokalny łańcuch poddostawców.

 

Obawiamy się, że decyzja rządu polskiego może wywołać negatywne skutki dla firm Doliny Lotniczej.

 

W szczególności załogi naszych przedsiębiorstw obawiają się wpływu zaistniałej sytuacji na miejsca pracy, które z takim trudem staramy się tworzyć.

Polska Wschodnia stoi przed szczególnymi wyzwaniami, które z pewnością są dobrze znane władzom centralnym. Mieszkańcy regionów Polski Wschodniej oczekują wsparcia w obszarze rozwoju gospodarczego. Niestety, podjęta decyzja może spowodować odpływ miejsc pracy z naszej uboższej części kraju. Potrzebne są pilne działania osłonowe, tak w stosunku do firm dużych, jak małych i średnich przedsiębiorstw lokalnego łańcucha dostaw. W ramach tych działań powinno się znaleźć także dążenie rządu polskiego do ulokowania nowych inwestycji, realizowanych przez zwycięskie korporacje, w ramach polonizacji dostarczanych produktów dla polskiej armii, na obszarze Polskich Wschodniej. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie rozmów, mających na celu pilne wypracowanie skutecznego planu wsparcia firm lotniczych Polski Wschodniej w zaistniałej sytuacji.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

 

Prezes Zarządu Marek Darecki

Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Rybka

Protokolant Walnego Zebrania Dorota Bajda-Zabawa

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone